SCHOOLREGLEMENT (LINK)

 

BELEIDSNOTA

 • SPEELGOEDDAG: ENKEL op DONDERDAG mogen onze lagereschoolkids speelgoed meebrengen naar school. Slime en speelgoedwapens (NERF) zijn niet toegestaan om mee te brengen naar school. Wie dit meebrengt naar school, wordt naar de directie gestuurd. Alleen ouders kunnen het verboden speelgoed komen ophalen bij mij, de directeur.
 • Wij zorgen steeds voor onze spullen, ook voor onze turnzak! De turn-T-shirts zijn aangekomen voor alle kids uit L1 en de anderen die een nieuw turn-T-shirt nodig hadden. Ze kosten 8,1 euro en de betaling zal in november via de schoolrekening vereffend worden.

SAVE THE DATE

 • Dinsdag 1 oktober 2019 om 19u30: inspiratieavond “Positieve gedachten bij kinderen stimuleren” door Jana BREDA in de lagereschoolrefter.
 • donderdag 3 oktober 2019: fietstocht naar het bos (L5 en L6) + bosworkshop (L3, L4, L5 en L6) + hockey (L3, L4, L5 en L6)
 • zaterdag 23 november 2019: SCHOOLPARTY met dj! Er zullen inkomkaarten in voorverkoop kunnen worden aangekocht, alsook steunkaarten!
 • woensdag 27 november 2019: GROOTOUDERFEEST voor K0 tot en met L5, voor L6 in de namiddag mee naar voorstelling van project “Stadsvogel” in Brussel.

 

 WELKOM EN VAAR(T)WEL

 • WELKOM, Rose, Nael en Manon (K0), Hannes (L3) en Andries (L5)!
 • WELKOM TERUG, meester Kevin en juf Mieke!
 • WELKOM, juf Katrien (L4), juf Sophie (FR), meester Laurens (SES), juf Imane (ISL)!
 • HERSTEL WEL, juf Ann (L4) en juf Tine (SES)!

___________________________________________________________

SORTEREN! Denk aan ons MILIEU! Jullie helpers zijn CHANTAL, restafval; JEROM, de compostworm; Amedee ,PMD

 Sorteren

Gelieve thuis en op school kinderen bewust te maken van het belang van AFVAL SORTEREN, RECYCLEREN, ZUINIG OMSPRINGEN met ENERGIE (voeding, media,...)

SAMEN maken we SCHOOL !

    1.       WISTJEDATJES: Wist je dat...

 • we GOEDGEMUTST gestart zijn aan het nieuwe schooljaar!!
 • “ONTDEK JE SCHAKELTALENT!” ons jaarthema is? En dat we binnenkort met enkele projecten naar buiten zullen komen die aansluiten bij ons jaarthema?
 • we dankzij de gemeente nieuwe vloeren en raamfolie hebben gekregen in onze lagere school?
 • Jullie meer dan 600 dozen wafels hebben besteld? We wachten vol ongeduld op het nieuw kleuterspeeltuig!
 • de meeste ouders naar de infoavond van hun kinderen zijn gekomen en dat ze hierdoor op de hoogte zijn van de vele klas- en schoolafspraken? Alleen zo kunnen we samen school maken!
 • de leerlingen uit L3, L4, L5 en L6 sinds 2 september Franse les krijgen van juf Sophie? En dat ze hen al heel wat heeft bijgeleerd?
 • vele Schakels mee naar school zijn gestapt op Strapdag? De groep fietsers was kleiner en we denken er aan om de stopplaats volgend jaar te verhuizen naar een andere interessantere plek nabij of in Linkebeek. Alle tips zijn welkom!
 • meester Laurens met meester Erik (directeur) vanaf oktober iedere maandagmiddag SCHAAKCLUB start? Alle kinderen die willen leren schaken, alsook alle schakers, zijn welkom in de lagereschoolrefter tussen 13u en 13u20!
 • Anne-Marie iedere vrijdag gedurende telkens 30 minuten de LEESPLEK openhoudt voor onze leerlingen uit het vijfde en zesde, het eerste en tweede, en het derde en vierde leerjaar?
 • we onze mooiste kant hebben laten zien aan de schoolfotograaf? Begin oktober krijgen jullie een briefje met de link naar alle foto’s mee naar huis! Keuze uit klasfoto, portret, schoolfoto, vele funproducten en zoveel meer.
 • Dolle Mina op donderdagochtend in de kleuterschool start met wat ochtendgymnastiek? En dat ze erg lijkt op juf Nermin?
 • we op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober een gastspreker van GAÏA op bezoek krijgen in de lagere school, dit alles in het teken van Werelddierendag?
 • de inschrijvingen voor kinderen van personeel en voor broers en zussen uit het geboortejaar 2018 zonder digitale aanmelding zullen gebeuren in januari 2020?

 

                         

 

2 uitdaging

GEZOCHT:

Schaakborden

Schakels die graag schaken of willen leren schaken

Schakels die in de Beverbende willen

Schakels die mee willen werken aan ons schoolkrantje

                                               FOTO VAN DE MAAND

                 DSC 0932