BELEIDSNOTA

SORTEREN! Denk aan ons MILIEU! Jullie helpers zijn CHANTAL, restafval; JEROM, de compostworm; Amedee ,PMD

 

 Sorteren

 


Gelieve thuis en op school kinderen bewust te maken van het belang van AFVAL SORTEREN, RECYCLEREN, ZUINIG OMSPRINGEN met ENERGIE (voeding, media,...)

 

SAMEN maken we SCHOOL !