BELEIDSNOTA

  • VOOR ONZE AFVALVRIJE SCHOOL: BRENG JE KOEKJE MEE IN EEN KOEKENDOOSJE! WE BANNEN ALLE PLASTIC OP SCHOOL!
  • Iedereen (onder elkaar, met je kind) spreekt Nederlands binnen de schoolgebouwen, dit in het belang van onze kinderen!
  • SPEELTUIGREGELS:

o We gaan ieder apart met onze voeten naar voor en zittend van de glijbaan.

o We beklimmen het klimrek! Er wordt niet naar beneden gestapt!

o We stappen niet op het kunstgras!

o We houden ons alleen vast aan het klimrek en de glijbaan, NIET aan de omheining!!

DE MAART-UITDAGING

Hoe kunnen we elkaar nog meer helpen op onze school? Noteer je ideeën en post ze in de zwarte brievenbus aan het directiebureau. Samen maken we school !

Welkom en vaar(t)wel                                            

- WELKOM, Tobias, Lionel en Varinder (K0)

- WELKOM, juf Kaat (SES-juf van 22 februari tC) 

- Veel beterschap aan juf Mieke ! Succes, juf Loes !

Save the date

Dinsdag 20 maart 2018: oudercomité om 20 uur @ De Moelie

VDonderdag 29 maart 2018: oudercontact voor L1-2-3-4-5-6