Klassen

 Schoolteam 2016 2017

Directie

 
Erik Chabert Directie
   

De kleuterleidsters

 
Suzanne Homan  Onthaalklas
Isabelle Segers    1ste kleuterklas
Ann Tiels       2de  kleuterklas
Kathleen Seghers 3de  kleuterklas
Nancy Vanden Driesch Sesleerkracht / Kleuterturnen
Sandra Moyson Sesleerkracht

De onderwijzers / onderwijzeressen

 
Aurore Bonehill / Loes Van Eesbeeck 1ste leerjaar
Tine Neuckermans / Loes Van Eesbeeck 2de leerjaar
Margot Savenberg 3de leerjaar
Ann Dehaen 4de leerjaar
Maryam Boudiaf 5de leerjaar
Michèle Van Wynsberghe 6de leerjaar
Erik Saeys  zorgcoördinator / ICT-coördinator 
Mieke Herrebout Sesleerkracht
   

De bijzondere leermeesters

 
Kevin De Broyer leerkracht lichamelijke opvoeding
Anne Christiaens lerares katholieke godsdienst
Heidi Braeckmans

lerares zedenleer

 
 Secretariaat / Administratie (Bureau)
 
Luc Houbrechts  
Vera (administratie + bewaking)