Print

Het oudercomité heeft tot doel een schakel te zijn tussen de school en de kinderen. Immers, kinderen groeien niet enkel thuis op, maar brengen een groot deel van hun dag op school door. Daarom is het belangrijk te weten wat er op school gebeurt.

HET OUDERCOMITE VAN DE SCHAKEL :

Het oudercomité is een door alle ouders van de schoolgaande jeugd in de Gemeentelijke Basisschool democratisch gekozen vereniging.

De samenstelling

Het oudercomité bestaat uit twee onderdelen: 

Het dagelijks bestuur en de klasafgevaardigden, waarvan alle functies kunnen worden opgenomen door de ouders van de leerlingen van de school.

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzit(s)ter, ondervoorzit(s)ter, feestverantwoordelijke(n), kasverantwoordelijke en een secretaris/secretaresse.

Deze mensen worden, met uitzondering van de voorzit(s)ter, verkozen op de avond waarop het nieuwe oudercomité geïnstalleerd wordt ter gelegenheid van de Algemene Vergadering. Het voorzitterschap kan slechts opgenomen worden door iemand die reeds het voorbije schooljaar in het oudercomité zat.

 

OUDERCOMITÉ GBS DE SCHAKEL 2017-2018

Dagelijks bestuur Voorzitter

Raf Vanhoren "papa van Lou (1LJ) en Jules (KO)"

Ondervoorzitter Jan Verhaert "papa van Zoë (L5) en Victor (K2)"

Secretariaat François Van der Donckt "papa van Sacha (L1) en Guillaume (K1)"

Penningmeester Julie "mama van Max (L2) en Adrien (K2)"

Feestverantwoordelijke 1 Laurent Van Haelen "papa van Robin (L4) en Boris (L1)"

Feestverantwoordelijke 2 Jan Verhaert "papa van Zoë (L5) en Victor (K2)"

 

Klasafgevaardigden 2017-2018

KO/Onthaal: Raf Vanhoren "papa van Jules (KO)", Stephanie Debaillie " mama van Mila (KO)" en Elio Bartolomucci "papa van Mila (KO)"

K1: François Van der Donckt "papa van Guillaume (K1)"

K2: Jan Verhaert "papa van Victor (K2)" en Julie Coduys "mama van Adrien (K2)"

K3: Julie Derouwaux "mama van Ulysse (K3)" en Vincent Jadinon "papa van Nathan (K3)"

L1: Raf Vanhoren "papa van Lou (L1)" en Laurent Van Haelen "papa van Boris (L1)"

L2: Mark Van Belle "papa van Olivia (L2)

L3: Géraldine Lorent "mama van Nayan (L3)

L4: Sylvie Vander Steen "mama van Lucas (L4)"

L5: Sandrine Vermeiren "mama van Lilian (L5) en Louane (L5)"

L6: Sophie Tyssens "mama van Jaspe (L6)"

 

Andere leden 2017-2018

Magali Vandenkerkhove "mama van Timo (L5)"

Virginie Coveliers "mama van Grégoire (L5) en Elise (L4)"

Virginie Cordier "mama van Martin (L4) en Anaïs (L1)"

Mina Ftaich "mama van Zekeriya (L1) en Eliyas (K2)"

 

De doelstellingen

a)nauwer contact tussen school en ouders

De rol van de klasafgevaardigde ligt erin een spreekbuis te zijn voor de klas. Daarom ontwikkelen de klasafgevaardigden op klassikaal niveau initiatieven om het contact tussen de ouders onderling te verbeteren .

Door dit nauwere contact alleen is het mogelijk de ouders van de klas te vertegenwoordigen en de samenwerking met het lerarenteam vlot te doen verlopen.

Een leerkracht die reacties krijgt, positieve zowel als negatieve, weet immers dat de ouders betrokken zijn bij het gebeuren op school.

 

b)financieel steuntje

Het oudercomité subsidieert een aantal activiteiten van de kinderen: de sportklassen, jeugd en muziek, het sinterklaasfeest, extra bijdrage aan specifieke activiteiten van de leerkrachten, paasklokken  enzovoorts.

Die subsidies zijn alleen maar mogelijk als er geld in het laatje zit. Daarom organiseert Het oudercomité verschillende activiteiten gedurende het schooljaar waarbij niet alleen een beroep wordt gedaan op leden van de ouderraad maar ook op andere vrijwillige ouders die een handje wensen toe te steken.