CLB

Een CLB kan leerlingen begeleiden op 4 domeinen:

    1. Leren & studeren
    2. Schoolloopbaan
    3. Preventieve gezondheidszorg
    4. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming.

De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole.

 

Ons CLB-TEAM

Website: www.clbnbrussel.be  

Clb-folder (pdf)

 Nele Huyghe  Ines Melotte Gracia Denayer Sigrun Van De Velde
Nele Ines Gratia Denayer Sigrun Van De Velde

Psycho-Pedagogisch consulent

Maatschappelijk werker

Verpleegkundige Dokter

       

•  Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind?

•  Heeft je kind leermoeilijkheden?

•  Heb je vragen over de overgang naar het 1 ste leerjaar of naar het secundair onderwijs?

•  Voelt je kind zich niet goed in zijn vel?

•  Heb je vragen i.v.m. de medische onderzoeken of besmettelijke ziekten?

ALTIJD WELKOM:

•  op school

•  op afspraak: 02/482.05.72 

 

1. Psychosociale begeleiding  

De psycho-medische-sociale  begeleiding omvat:

- het helpen van leerlingen met leermoeilijkheden

- het bespreken van de leerresultaten

- meewerken aan de remediëring van leerlingen

- het begeleiden van de overstap naar het 1e lj

- het begeleiden van de studiekeuze.

 

Nele Huyghe
Psycho-Pedagogisch Consulent  CLB N-Brussel

CLB N-Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
GSM 0470/607206 - T 02 482 05 72
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.clbvgc.be

Mevr. Nele Huyghe is elke donderdagvoormiddag op onze school aanwezig.

Ines Melotte : GSM: 0477/67.25.21

2. Medische begeleiding

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.

Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB arts kiezen.

De leerlingen van het 2e jaar kleuteronderwijs en het 5e jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult.

De leerlingen van het 1e en 3e leerjaar krijgen een gericht consult in de school.

Ouders die niet op het verzekerde aanbod voor vaccinaties ingaan moeten zelf instaan voor de toediening en een bewijs aan het CLB bezorgen.

 

Ziekten

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen.

De ouders hebben de plicht om onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de volgende ziekten:

Besmettelijk ziekten ! (PDF)

 Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.

 De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.