Schoolreglement

 

Jaarlijks wordt een nieuwe editie van het schoolreglement gemaakt.

Dat document biedt een overzicht van enkele wettelijke verplichte afspraken, maar ook onze schooleigen afspraken en regels.

Je vindt er onder meer informatie over  :

- inschrijvingen

- kosten

- huiswerk, agenda en rapporten

- tuchtmaatregelen

- afwezigheden en te laat komen

- oudercomité

- extra-murosactiviteiten

- toelatingsvoorwaarden

- enz.

Downloadhetschoolreglement