Schooluren

De lessen beginnen voor iedereen om 8.25 u en eindigen om 15.20 u, ’s middags en ‘s woensdags om 12.00u. De ouders van de onthaalklas en 1ste  kleuterklas kunnen de kinderen ’s morgens begeleiden tot hun klasje.

In de namiddag hervatten de lessen om 13.30 u. De kleinste kleuters kunnen een middagdutje doen onder toezicht.

Te laat komen stoort de goede werking van de klas en wordt niet geduld. Bij laattijdigheid meldt het kind zich bij de schooldirectie.

De speeltijden worden ’s morgens opgesplitst zodanig dat kleinere groepen volgens leeftijd de speelplaats gebruiken.

Op de kleuterspeelplaats:              

ONTH – 1KK: van 09.35 u tot 09.55 u

2KK – 3KK: van 10.05 u tot 10.20 u

Op de grote speelplaats:   

1ste lj – 3de lj: van 10.05 u tot 10.20 u

4de lj – 6de lj: van 10.30 u tot 10.45 u