Verlof en toezicht

 • Eerste schooldag: donderdag 1 september '16
 • Herfstvakantie: van maandag 31 oktober '16 tot en met vrijdag 4 november '16 (opvang voorzien op donderdag 3/11 en vrijdag 4/11)
 • Kerstvakantie: van maandag 26 december '16 tot en met vrjidag 6 janurari '17 (opvang voorzien van ma. 2/1 tot en met vrij. 6/1/2017)
 • Krokusvakantie: van maandag 27 februari '17 tot en met vrijdag 3 maart '17 (opvang voorzien van ma. 27/2 tot en met vrij. 3/3/2017)
 • Paasvakantie: van maandag 3 april '17 tot en met maandag 17 april '17 (opvang voorzien van ma. 3/4 tot en met vrij. 7/4/2017)
 • Vrije dagen:
 • - vrijdag 30 september '16 (facultatieve dag) (er wordt opvang voorzien)
 • - woensdag 12 oktober '16 (pedagogische studiedag) (er wordt opvang voorzien)
 • - vrijdag 11 november '16 (wapenstilstand)
 • - dinsdag 7 februari '17 (pedagogische studiedag)
 • - donderdag 25 mei '17 (Hemelvaartsdag)
 • - vrijdag 26 mei '17 (brugdag)
 • - maandag 29 mei '17 (facultatieve dag)
 • - maandag 5 juni '17 (Pinkstermaandag)
 • Laatste schooldag: vrijdag 30 juni '17
 • Begin zomervakantie: zaterdag 1 juli '17
 •  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor- en naschools toezicht

U kan regelmatig of occasioneel gebruik maken van een kinderopvang en dit van 7u00 tot 18u00, woensdagnamiddag inbegrepen.

Voor de voor - en naschoolse opvang betaalt u € 0,50 per kind tussen 7u en 8u10, € 0,50 van 15u35 tot 17u en € 0,50 van 17u tot 18u.   Op woensdag is dit van 13u30 tot 15u30, van 15u30 tot 17u00 en van 17u00 tot 18u00. Per dag mag maximum de aanwezigheid van 2 kinderen aangerekend worden.

Voor de kinderopvang tijdens vakantie - en verlofdagen betaalt u € 1,50 per kind voor een halve dag en € 3,00 voor een ganse dag, met een maximum van € 6,00 per gezin.

Bij het te laat afhalen van het kind wordt een geldelijke boete opgelegd.

‘s Morgens kan uw kind terecht in de bewaking van 7u00 tot 8u25.

Vanaf 15.30 u worden deelgroepen gemaakt en kan u uw kind terugvinden bij de verantwoordelijke ervan.  Op woensdagmiddag start de naschoolse opvang onmiddellijk na de schoolbel, om 12u00.  Deze naschoolse bewaking loopt tot 18u00.

 

Door deze organisatie verzekeren wij voor een kindvriendelijke, degelijke opvang.

Onthaal
1ste kleuterklas
2de  kleuterklas
3de kleuterklas

Kleuterschoolrefter
Kleuterspeelplaats

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar

Grote speelplaats
Refter beneden

4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

 

Grote speelplaats
Refter boven

Kinderopvang tijdens de zomervakantie

Het gemeentebestuur richt tijdens de maanden juli en augustus speelpleinen in voor kinderen van 3 tot 12 jaar in de Hoeve 't Holleken.

Kinderen gedomicilieerd in de gemeente Linkebeek betalen per halve dag 3 EURO en 6 EURO voor een hele dag, met een maximum van 9 EURO per gezin. Voor kinderen die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 3.50 EURO aangerekend worden per kwartier.

Kinderen van buiten Linkebeek betalen per halve dag 6 EURO en 12 EURO voor een hele dag. Er is geen maximum per gezin vastgesteld. Voor kinderen van buiten Linkebeek die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 7 EURO aangerekend worden per kwartier.

Inschrijvingskaarten dienen op voorhand te worden afgehaald en betaald op het gemeentesecretariaat tijdens de openingsuren.

Wij herinneren er u aan dat de kinderen die een hele dag blijven hun picknick moeten meebrengen.

Er worden workshops (knutselen sport, koken) ingericht van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.