Print

Verlofregeling en toezicht 

Verlofdagen

 Herfstvakantie: van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november 2018

*  enkel opvang op maandag 29/10, dinsdag 30/10 en woensdag 31/10.

 Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019

* Geen opvang tijdens de eerste week!
* Enkel opvang van woensdag 2/1 tot vrijdag 4/1.
* Maandag 31/12 GEEN OPVANG
 
 Krokusvakantie: van maandag 4 tot vrijdag 8 maart 2019.
opvang HEEL DE WEEK
 
Paasvakantie: van maandag 8 april tot maandag 22 april 2019 (Paasmaandag 22 april)
* opvang enkel 1ste week, van maandag 8/4 tot vrijdag 12/4. 2de week gesloten !
 
 Zomervakantie: van maandag 1 juli tot en met zondag 1 september 2019.
 
 

Facultatieve verlofdag: vrijdag 28 september. Opvang voorzien!

Verlofdag: maandag 1/10 : pedagogische studiedag. GBS + ECL. Opvang voorzien!

Verlofdag: woensdag 7/11: pedagogische studiedag GBS. Opvang voorzien!

Verlofdag: maandag 4/2/2019: Verlofdag voor beide scholen. Opvang voorzien!

Verlofdag: woensdag 1/5/2019 (geen opvang mogelijk)
 
Verlofdagen: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 (Hemelvaart)
 
Verlofdag: maandag 10 juni (Pinkstermaandag)
 _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 
 
Voor- en naschools toezicht
 
U kan regelmatig of occasioneel gebruik maken van een kinderopvang en dit van 7u00 tot 18u00, woensdagnamiddag inbegrepen.
 
Voor de voor - en naschoolse opvang betaalt u € 1 per kind tussen 7u en 8u10, € 1 van 15u35 tot 17u en € 1 van 17u tot 18u. 
Op woensdag is dit van 13u30 tot 15u30, van 15u30 tot 17u00 en van 17u00 tot 18u00. Per dag mag maximum de aanwezigheid van 2 kinderen aangerekend worden.
 
Voor de kinderopvang tijdens vakantie - en verlofdagen betaalt u € 1,50 per kind voor een halve dag en € 3,00 voor een ganse dag, met een maximum van € 6,00 per gezin.
 
Bij het te laat afhalen van het kind wordt een geldelijke boete opgelegd.
‘s Morgens kan uw kind terecht in de bewaking van 7u00 tot 8u25.
 
Vanaf 15.30 u worden deelgroepen gemaakt en kan u uw kind terugvinden bij de verantwoordelijke ervan.  Op woensdagmiddag start de naschoolse opvang onmiddellijk na de schoolbel, om 12u00. 
Deze naschoolse bewaking loopt tot 18u00.
Door deze organisatie verzekeren wij voor een kindvriendelijke, degelijke opvang.

Onthaal
1ste kleuterklas
2de  kleuterklas
3de kleuterklas
Kleuterschoolrefter
Kleuterspeelplaats
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
Grote speelplaats
Refter beneden
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Grote speelplaats
Refter boven

Kinderopvang tijdens de zomervakantie

Het gemeentebestuur richt tijdens de maanden juli en augustus speelpleinen in voor kinderen van 3 tot 12 jaar in de Hoeve 't Holleken.

Kinderen gedomicilieerd in de gemeente Linkebeek betalen per halve dag 3 EURO en 6 EURO voor een hele dag, met een maximum van 9 EURO per gezin. Voor kinderen die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 3.50 EURO aangerekend worden per kwartier.

Kinderen van buiten Linkebeek betalen per halve dag 6 EURO en 12 EURO voor een hele dag. Er is geen maximum per gezin vastgesteld. Voor kinderen van buiten Linkebeek die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 7 EURO aangerekend worden per kwartier.

Inschrijvingskaarten dienen op voorhand te worden afgehaald en betaald op het gemeentesecretariaat tijdens de openingsuren.

Wij herinneren er u aan dat de kinderen die een hele dag blijven hun picknick moeten meebrengen.