BELEIDSNOTA

 • De desserten bij de warme maaltijden mogen NIET op de speelplaats opgegeten worden, enkel in de refter!
 • Op vrijdag zal er GEEN algemene studie meer worden gehouden in de refter boven, Vera zal gezelschapsspellen aanbieden om onze leerlingen de kans te geven op een rustige,

  ontspannen manier de week te kunnen afsluiten. Kinderen die huiswerk hebben, mogen dit zeker maken. Het is echter niet meer verplichtend op vrijdag.

 • De schoolbus is enorm populair! Daarom is er beslist om vanaf 17 februari in de namiddag 2 busritten in te lassen. De gratis schoolbus is een mooi cadeau voor vele Schakels en hun ouders. Dank u wel, gemeente Linkebeek!
 • Binnenkort komt er, in overleg met de leerlingenraad en het schoolteam, een AFSPRAKENBOEKJE waarin vele afspraken worden vastgelegd voor o.a. de speelplaats, de refter, de speeltijd, de rijen en andere plekken.

 

SAVE THE DATE

 • Vanaf maandag 2 maart 2020: inschrijvingen van nieuwe kinderen (geboren in 2018 en vroeger)
 • Woensdag 11 tot en met vrijdag 13 maart 2020: NATUURklassen voor L1, L2 en L3 in Maldegem.
 • Dinsdag 17 maart 2020 om 20u: oudercomitévergadering in De Moelie.
 • Zaterdag 21 tot en met zaterdag 28 maart 2020: SKIklassen voor L6 in Les Arcs, Frankrijk.
 • Maandag 30 maart: sportieve verrassing tijdens de L.O.-lessen
 • Donderdag 2 april 2020: vanaf 15u30 oudercontact voor kleuter- en lagere school
 • Vrijdag 3 april 2020: lenterapport
 • zaterdag 4 april tot en met zondag 19 april 2020: paasvakantie.

WELKOM EN VAAR(T)WEL

 • WELKOM in onze onthaalklas: Romy & Théodore!
 • WELKOM, meester Laurens in L5!
 • VAAR(T)WEL, Rfef (K3) en Mousa (K1)!
 • VAAR(T)WEL voor 6 maanden, juf Maryam! We kijken mee uit naar de geboorte van je tweede wondertje! Veel geluk!

___________________________________________________________

SORTEREN! Denk aan ons MILIEU! Jullie helpers zijn CHANTAL, restafval; JEROM, de compostworm; Amedee ,PMD

 Sorteren

Gelieve thuis en op school kinderen bewust te maken van het belang van AFVAL SORTEREN, RECYCLEREN, ZUINIG OMSPRINGEN met ENERGIE (voeding, media,...)

SAMEN maken we SCHOOL !

1. WISTJEDATJES: Wist je dat...

 • we met 227 Schakels startten op 3 februari 2020?
 • er heel wat voorbereidingswerk aan ons schoolfeest is voorafgegaan? Het was dan ook een onvergetelijk mooie dag met de musicalvoorstellingen als hoogtepunten! De film krijgen jullie in de loop van de maand digitaal bezorgd, dit GRATIS aangeboden door ons oudercomité!
 • er zonnepanelen op het kleutergebouw liggen en dat we op de display naast L5 kunnen aflezen hoeveel energie de panelen opbrengen? Dank je wel aan onze gemeente!
 • we met de leerlingenraad zijn samengekomen en dat ze enkele interessante ideeën hebben? We willen o.a. goede speelplaatsafspraken en denken aan een voetbal-, spelletjes-, stilte- en muziekzone.
 • er grote plannen zijn om opnieuw samenzang te organiseren? Op onze musical hebben jullie gehoord hoe mooi en gezien hoe graag vele van onze Schakels zingen. Afgelopen vrijdag zongen L1, L2, L3 en L4 al de pannen van het dak! Samen zingen geeft energie en bevordert welbevinden en groepsgevoel!
 • we op carnaval een heuse stoet hebben gehouden? En dat onze gemeentecollega’s voor heel veel lekkers hebben gezorgd toen we op het gemeenteplein langskwamen? Hierdoor waren we nog meer in feestvreugde!
 • binnenkort in elke klas een mooie gekke carnavalsklasfoto zal prijken aan de muur? Een ideetje van de leerlingenraad, als alternatief voor de vroegere verkiezingsshows.
 • het in maart JEUGDBOEKENMAAND is en dat auteur Frank Pollet is komen vertellen over zijn beroep? Ook auteur Guy Daniëls komt ons in zijn verteltent in maart literair inspireren. Lezen doet leren, lezen doet leven!
 • juf Greet als hulpjuf heel veel ondersteuning heeft geboden in L1 en dat ze na de vakantie nog even komt? Dank je wel, juf Greet!
 • iedere klasleerkracht ieder trimester 3,5 euro per kind klasbudget krijgt van het oudercomité om zinvolle materialen aan te kopen en/of leerrijke activiteiten te organiseren voor de klas?
 • de gemeente volop investeert in onze school? Zo krijgen we tablets op school, er komt een nieuwe schoolbelinstallatie en in de kleuterschool worden alle WC-plekjes volledig vernieuwd! Dit zijn slechts enkele projecten die op poten staan, binnenkort meer nieuws!

 

 2. Uitdaging 

GEZOCHT:

Breng je lievelingsboek mee!

Op vrijdag is er de leesplek en kun je je boek eens opnieuw lezen of wisselen met het lievelingsboek van een andere Schakel?

  

Samen maken we school!

 

FOTO VAN DE MAAND

          Schoolfeest foto site