SCHOOLREGLEMENT (LINK) en Pedagogische visie (Link)

 

BELEIDSNOTA

 • SPEELGOEDDAG: ENKEL op DONDERDAG mogen onze lagereschoolkids speelgoed meebrengen naar Slime en speelgoedwapens (NERF) zijn niet toegestaan om mee te brengen naar school. Wie dit meebrengt naar school, wordt naar de directie gestuurd. Alleen ouders kunnen het verboden speelgoed komen ophalen bij mij, de directeur.
 • Wij zorgen steeds voor onze spullen, ook voor onze turnzak! De turn-T-shirts zijn aangekomen voor alle kids uit L1 en de anderen die een nieuw turn-T-shirt nodig Ze kosten 8,1 euro en de betaling zal in november via de schoolrekening vereffend worden.
 • Op vrijdag zal er GEEN algemene studie meer worden gehouden in de refter boven, Vera zal gezelschapsspellen aanbieden om onze leerlingen de kans te geven op een rustige, ontspannen manier de week te kunnen Kinderen die huiswerk hebben, mogen dit zeker maken. Het is echter niet meer verplichtend op vrijdag.
 • De schoolbus zal haar gewone route blijven afleggen, er komt geen halte De gratis schoolbus is een mooi cadeau voor vele schakels en hun ouders. Dank u wel, gemeente Linkebeek!

 

 

SAVE THE DATE

 

 • Maandag 11 november 2019: Wapenstilstand – op het Dapperenplein te LINKEBEEK – tussen 10 en 11u iedereen van harte welkom om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken!
 • zaterdag 23 november 2019: SCHOOLPARTY met dj! Er zullen inkomkaarten in voorverkoop kunnen worden aangekocht, alsook steunkaarten! Het oudercomité heet iedereen welkom, zeker en vast ook al onze oud-leerlingen!!
 • woensdag 27 november 2019: GROOTOUDERFEEST voor ONT tot en met L5, voor L6 in de

       namiddag mee naar voorstelling van project “Stadsvogel” in Brussel.

 • Donderdag 19 december 2019: vanaf 15u30 oudercontact voor kleuter- en lagere school!

 

 WELKOM EN VAAR(T)WEL

 

 • in onze onthaalklas: Maël, Côme, Lenny en Raphäel

 

 • in L4 vanaf 12 november 2019: welkom terug, juf Ann!

___________________________________________________________

SORTEREN! Denk aan ons MILIEU! Jullie helpers zijn CHANTAL, restafval; JEROM, de compostworm; Amedee ,PMD

 Sorteren

Gelieve thuis en op school kinderen bewust te maken van het belang van AFVAL SORTEREN, RECYCLEREN, ZUINIG OMSPRINGEN met ENERGIE (voeding, media,...)

SAMEN maken we SCHOOL !

    1.       WISTJEDATJES: Wist je dat...

 • we in november gaan werken in L6 rond het project “Stadsvogel”?
 • jullie nog foto’s kunnen bestellen met de logincode van de schoolfotograaf? En dat de

bestelde funproducten iets later zullen geleverd worden op school?

 • half november de nog ontbrekende wafeldozen zullen worden geleverd?
 • oktober een drukke maand was? We hebben heel wat avonturen beleefd!
 • we voor de eerste keer FORUM hebben georganiseerd? Op de vrijdag voor de herfstvakantie hielden we tijdens het laatste lesuur een talig toonmoment voor alle Schakels. Zo werd er een liedje gezongen, gedichten voorgedragen, luisterspelen afgespeeld, bodypercussie getoond en zoveel meer!
 • L5 en L6 les kregen van professor CO2 en professor H2O? In de WiWeterweek werden ze ondergedompeld in de wereld van wetenschappen, wiskunde en
 • we na de spannende verkiezingen een nieuwe leerlingenraad hebben kunnen verkiezen? Welkom, Ardavan en Max( L4); William, Malou en Chiara (L5); Carl en Robin (L6) in de leerlingenraad!
 • op maandag onze eerste schaakmiddag doorging? Meester Laurens en meester Erik (directeur) begeleidden de kids uit L5 en L6 tijdens hun online
 • L2 en L3 op ontdekking zijn gegaan in de plantentuin van Meise, meer bepaald in de grote serre? We kregen er een heuse boekpromotie door auteur Kristin Van Lierde, dit terwijl onze ogen konden genieten van alle bijzondere planten, bloemen, bomen uit de serres.
 • L4 afscheid nam van juf Griet, die hen gedurende twee maanden samen met juf Katrien heeft begeleid en vanaf nu voor enkele weken zal lesgeven aan onze kindjes van het derde leerjaar?
 • we met een vernieuwde werking in L1 tegemoet trachten te komen aan alle onderwijsbehoeftes binnen de klas? Juf Margot en meester Laurens zorgen voor voldoende afwisseling, differentiatie, beweging (Bodymap), peer-tutoring (lezen met peters en meters uit L5), kindgesprekken opdat onze schakels gauw kunnen wennen aan het eerste
 • meester Laurens met meester Erik (directeur) vanaf oktober iedere maandagmiddag SCHAAKCLUB start? Alle kinderen die willen leren schaken, alsook alle schakers, zijn welkom in de lagereschoolrefter tussen 12u en 12u40!
 • Dolle Mina nog steeds (joepie!) op donderdagochtend in de kleuterschool start met wat ochtendgymnastiek? En dat ze erg lijkt op juf Nermin?
 • juf Sandra in de kleuterschool is begonnen met enkele lesjes Toverbos? Hierover binnenkort meer!
 • de fietstocht, de hockey-initiatie en de wandeling in het bos als leuk werd ervaren? Bedankt aan alle begeleiders en aan de politie!
 • we dankzij de GAÏA-medewerkster nog meer weten hoe we kunnen zorgen voor dieren, wat dieren nodig hebben en welke nu huisdieren zijn?
 • de inschrijvingen voor kinderen van personeel en voor broers en zussen uit het geboortejaar 2018 zonder digitale aanmelding zullen gebeuren in januari 2020?

                         

 

2 uitdaging

GEZOCHT:

Schaakborden

Schakels die graag schaken of willen leren schaken

Schakels die in de Beverbende willen

Schakels die mee willen werken aan ons schoolkrantje

 

 

FOTO VAN DE MAAND

                 Foto maand november