BELEIDSNOTA

 • De desserten bij de warme maaltijden mogen NIET op de speelplaats opgegeten worden, enkel in de refter!
 • Op vrijdag zal er GEEN algemene studie meer worden gehouden in de refter boven, Vera zal gezelschapsspellen aanbieden om onze leerlingen de kans te geven op een rustige, ontspannen manier de week te kunnen afsluiten. Kinderen die huiswerk hebben, mogen dit zeker maken. Het is echter niet meer verplichtend op vrijdag.
 • Hebben jullie de veiligheidsmannetjes al ontdekt op de weg naar school? In samenwerking met de gemeente en de politiediensten stippelen we een veiligere schoolroute uit. Binnenkort hierover meer!

 

SAVE THE DATE

 • Maandag 6 tot en met vrijdag 24 januari 2020: inschrijvingen broers en zussen èn kinderen van personeel (geboren in 2018)
 • Maandag 20 januari 2020: individueel oudercontact voor L2 met juf Ann en juf Katrien
 • Donderdag 23 januari 2020: infoavond over secundair onderwijs (voor ouders van L5 en L6, voor de leerlingen uit L5 en L6) èn skiklassen (enkel voor ouders van L6)
 • Vrijdag 24 januari, dinsdag 28 januari en woensdag 29 januari 2020: kleuterconsult (K1) met de ouders en de kinderen van K1 èn CLB-verpleegster Bryony in gc De Moelie
 • Vrijdag 31 januari 2020: facultatieve vrije dag (opvang is voorzien)
 • Woensdag 19 februari 2020: pedagogische studiedag (opvang is voorzien)

 WELKOM EN VAAR(T)WEL

 • in onze onthaalklas: Adrian, William, Kénan, Victor, Victoria en Sacha
 • Jules (L2)

___________________________________________________________

SORTEREN! Denk aan ons MILIEU! Jullie helpers zijn CHANTAL, restafval; JEROM, de compostworm; Amedee ,PMD

 Sorteren

Gelieve thuis en op school kinderen bewust te maken van het belang van AFVAL SORTEREN, RECYCLEREN, ZUINIG OMSPRINGEN met ENERGIE (voeding, media,...)

SAMEN maken we SCHOOL !

1. WISTJEDATJES: Wist je dat...

 • de Sint en Piet door de regendruppels heen toch naar onze school zijn gekomen? Ze brachten heel wat leuke cadeaus mee, zoals tickets voor Technopolis voor L5 en L6, stripverhalen voor L4, speelgoed voor alle andere Schakels!
 • er ondertussen veel Schakels uit L5 en L6 schrijven aan een volgende editie van De Schakel junior?
 • we afgelopen maanden veel juffen hebben gemist, dat enkele juffen vanaf januari terug zullen zijn en dat andere juffen hopelijk ook snel terugkomen?
 • het nieuwe kleuterspeeltuig al vaak wordt gebruikt?
 • de wafelverkoop op het individueel oudercontact van 19 december een groot succes is geworden? Met de opbrengst willen we de speelplaatsen meer opvrolijken!
 • het zesde leerjaar een leerrijke uitstap maakte naar de vijvers van Linkebeek? Bedankt aan

Johan en alle collega’s van INBO!!

 • we voor iedere schoolvakantie FORUM houden op school? Hierbij tonen we met de hele klasgroep aan alle andere Schakels iets talig. Afgelopen vrijdag hebben kinderen van L1 en L2 hun nieuwjaarsbrief voorgelezen en alle kleuters brachten ook hun nieuwjaarsbrief naar voor!
 • we op donderdag 30 januari 2020 een vrije filmnamiddag plannen voor de kinderen van L3, L4, L5 en L6 die in de opvang blijven van 15u20 tot 18u?
 • de enthousiaste koorleden 2 middagen per week besteden aan het inoefenen van de liedjes voor onze schoolmusical van 15 februari 2020? Dank aan juf Sophie, juf Maryam en juf Loes voor jullie inzet, enthousiasme en muzikaliteit!

 

 2. Uitdaging

Genieten van fijne kerstdagenen VELE MO-NU-mentjes!!!

Samen maken we school!

 

FOTO VAN DE MAAND

                 Foto van de maand januari 2020

 L4, L5 en L6 dansen voor Sint en Piet 06/12/2019